Общи условия по предоставяне на електронни съобщителни услуги – пренос на данни, разпространение на радио- и телевизионни програми, достъп до интернет и други услуги


ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД

Общи условия за кабелна телевизия (в сила до 15.02.2017г.)

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “РНТВ” ЕООД
ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД
ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “Аетос ТВ” ЕООД

Общи условия за Интернет (в сила до 15.02.2017г.)

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “РНТВ” ЕООД
ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД
ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “Аетос ТВ” ЕООД

Параметри за качество на предоставяните услуги

Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2021г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2021г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2020г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2020г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2019г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2019г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2018г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2018г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2017г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2017г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2016г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2016г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Аетос ТВ” ЕООД за 2016г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2015г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2015г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Аетос ТВ” ЕООД за 2015г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2014г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2014г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Аетос ТВ” ЕООД за 2014г.


Архив на услуги със специални правила

“Промоция 2020”
Период на промоцията от 15 октомври 2019 г. до 15 януари 2020 г.

“Промоция 2021”
Период на промоцията от 15 октомври 2020 г. до 15 януари 2021 г.

“Промоция 2022”
Период на промоцията от 1 октомври 2021 г. до 31 януари 2022 г.

“Промоция 2023”
Период на промоцията от 01.11.2022г. до 31.01.2023г.

“Промоция 2023-2024”
Период на промоцията от 01.11.2023г. до 31.01.2024г.