Общи условия по предоставяне на електронни съобщителни услуги – пренос на данни, разпространение на радио- и телевизионни програми, достъп до интернет и други услуги


ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД

Общи условия за кабелна телевизия (в сила до 15.02.2017г.)

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “РНТВ” ЕООД
ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД
ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “Аетос ТВ” ЕООД

Общи условия за Интернет (в сила до 15.02.2017г.)

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “РНТВ” ЕООД
ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД
ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “Аетос ТВ” ЕООД

Параметри за качество на предоставяните услуги

Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2020г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2020г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2019г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2019г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2018г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2018г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2017г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2017г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2016г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2016г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Аетос ТВ” ЕООД за 2016г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2015г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2015г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Аетос ТВ” ЕООД за 2015г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2014г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2014г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Аетос ТВ” ЕООД за 2014г.


Архив на услуги със специални правила

Промоция “Срочен договор за цифрова телевизия”
Период на промоцията от 20 май до 20 август 2016 г.

Промоция “Приятели 250”
Период на промоцията от 20 май до 20 август 2016 г.

Промоция “Интернет”
Период на промоцията от 20 май 2016 г. до 31 януари 2017 г.

Промоция “ПРЕДПЛАТИ И ПОЛУЧИ”
Период на промоцията от 01 януари 2017 до 28 февруари 2017 г.

Промоция “Промоция 2019” 2018/2019
Период на промоцията от 15 ноември 2018 г. до 15 януари 2019 г.

“Промоция 2020”
Период на промоцията от 15 октомври 2019 г. до 15 януари 2020 г.

“Промоция 2021”
Период на промоцията от 15 октомври 2020 г. до 15 януари 2021 г.