Пакет РУСКИ ТВ

3.60 лв./месец
Търсете от позиция 221 и нагоре в цифрова ТВ и IPTV

Пакет Erotic + Erotic 2

3.99 лв./месец
ограничение 18+
Търсете от позиция 123 до 142 в цифрова ТВ и IPTV

Пакет Diema Extra


12.99 лв./месец
Търсете от позиция 307 и нагоре в IPTV
Търсете от позиция 201 и нагоре и от 620 и нагоре в цифрова ТВ

Пакет High Definition

1.99 лв./месец
Търсете от позиция 601 и нагоре в цифрова ТВ
В IPTV е включен безплатно. Каналите в SD с HD версии са заменние.

Пакет Филми

5.99 лв./месец
Търсете от позиция 17 и нагоре в цифрова ТВ и IPTV

Пакет 78ТВ

0.78 лв./месец
Търсете на позиция 78 и 609 в цифрова ТВ и IPTV

Пакет 4K

3.99 лв./месец
Търсете от позиция 500 и нагоре в цифрова ТВ и IPTV

Пакет Trace

0.99 лв./месец
Търсете от позиция 160 до 165 в цифрова ТВ и IPTV

Пакет Турбо Екстра

1.49 лв./месец
Търсете от позиция 166 до 169 в цифрова ТВ и IPTV