ПЕТЪК, 24 юни 2022 г.

00:00 НОВИНИ

00:30 Добро утро, Бургас – сутрешен блок  

02:00 НОВИНИ

02:20 Игрален филм

04:00 НОВИНИ

04:30 Игрален филм

07:00 За децата

08:00 Добро утро, Бургас – сутрешен блок

09:30 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори

11:00 Феноменът Странджа

12:00 НОВИНИ

12:30 Игрален филм

14:00 НОВИНИ

14:20 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори

16:00 НОВИНИ

16:15 РЕВЮ – светско предаване

16:50 Документален филм

17:15 Семеен сериал

18:00 НОВИНИ

18:15 На фокус – публицистика

19:00 МЕДИК – здравно предаване – повторение

20:00 НОВИНИ

20:15 Документална поредица

21:00 Последни дни – окултно предаване

22:00 НОВИНИ

22:30 Игрален филм


СЪБОТА, 25 юни 2022 г.

00:00 Документална поредица

00:30 Добро утро, Бургас – сутрешен блок  

02:00 Документална поредица

02:30 Игрален филм

04:00 Документална поредица

04:30 Игрален филм

07:00 За децата

08:00 Игрален филм

09:30 Програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори

11:10 Медик – предаване за здраве и красота

12:00 Ревю – светско предаване

12:30 Игрален филм

14:00 Документален филм

14:20 Програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори

16:00 ОТ ВОЛЕ – спортно предаване

17:00 Документален филм

17:30 На фокус

18:00 Филмов маратон


НЕДЕЛЯ, 26 юни 2022 г.

00:00 Документален филм

00:30 Игрален филм

02:00 Документален филм

02:30 Филмов маратон

07:00 За децата

08:00 Игрален филм

10:00 Последни дни – окултно предаване

11:00 МЕДИК – здравно предаване

12:00 Документална поредица

12:30 Игрален филм

14:00 Игрален филм

16:00 Документален филм

16:30 Игрален филм

18:00 Документален филм

18:30 Скорост – автомобилизъм

19:00 РЕВЮ – светско предаване

20:00 Документален филм

20:20 Игрален филм

22:00 Последни дни – окултно предаване

22:20 Игрален филм


ПОНЕДЕЛНИК, 27 юни 2022 г.

00:00 Документален филм

00:30 Игрален филм   

02:00 Документален филм

02:20 Игрален филм

04:00 Феноменът Странджа – фолклор и традиции

04:30 Игрален филм

07:00 За децата

08:00 Добро утро, Бургас – сутрешен блок  

09:30 Игрален филм

11:30 Хубава си татковино

12:00 НОВИНИ

12:15 Игрален филм

14:00 НОВИНИ

14:20 Игрален филм

16:00 НОВИНИ

16:30 РЕВЮ – светско предаване

17:00 Семеен сериал

18:00 НОВИНИ

18:30 Медик – предаване за здраве и красота

20:00 НОВИНИ

20:30 ОТ ВОЛЕ – спортно предаване

22:00 НОВИНИ

22:30 Игрален филм


ВТОРНИК, 28 юни 2022 г.

00:00 НОВИНИ

00:30 Добро утро, Бургас – сутрешен блок

02:00 НОВИНИ

02:30 Игрален филм

04:00 НОВИНИ

04:20 Филмов маратон

07:00 За децата

08:00 Добро утро, Бургас – сутрешен блок

09:20 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори

11:00 Скорост – предаване за автомобилизъм

11:30 РЕВЮ – светско предаване

12:00 НОВИНИ

12:20 Игрален филм

14:00 НОВИНИ

14:20 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори

16:00 НОВИНИ

16:20 Документален филм

17:00 Семеен сериал

18:00 НОВИНИ

18:30 ОТ ВОЛЕ – спортно предаване

19:30 Документален филм

20:00 НОВИНИ

20:20 На фокус – публицистика

21:00 Феноменът Странджа – предаване за фолклор и традиции

22:00 НОВИНИ

22:30 Игрален филм


СРЯДА, 29 юни 2022 г.

00:00 НОВИНИ

00:30 Добро утро, Бургас – сутрешен блок

02:00 НОВИНИ

02:20 Игрален филм

04:00 НОВИНИ

04:20 Игрален филм

07:00 За децата

08:00 Добро утро, Бургас – сутрешен блок

09:30 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори

11:00 Скорост – автомобилизъм

11:30 РЕВЮ – светско предаване

12:00 НОВИНИ

12:30 Игрален филм

14:00 НОВИНИ

14:30 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори

16:00 НОВИНИ

16:20 Документална поредица

17:00 Семеен сериал

18:00 НОВИНИ

18:30 На фокус – публицистика

19:00 МЕДИК – здравно предаване

20:00 НОВИНИ

20:30 На фокус – публицистично предаване

21:00 Хубава си татковино – документална поредица

21:30 Ревю – светско предаване

22:00 НОВИНИ

22:30 Игрален филм


ЧЕТВЪРТЪК, 30 юни 2022 г.

00:00 НОВИНИ

00:30 Добро утро, Бургас – сутрешен блок

02:00 НОВИНИ

02:30 Игрален филм

04:00 НОВИНИ

04:30 Игрален филм

07:30 За децата

08:00 Добро утро, Бургас – сутрешен блок

09:20 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори

11:00 ОТ ВОЛЕ – спортно предаване

12:00 НОВИНИ

12:30 Игрален филм

13:30 Скорост – автомобилизъм

14:00 НОВИНИ

14:20 Новините от страната – програмно време на Асоциация на българските кабелни оператори

16:00 НОВИНИ

17:00 Семеен сериал

18:00 НОВИНИ

18:30 На фокус – публицистика

19:00 Последни дни – окултно предаване

20:00 НОВИНИ

20:20 Медик – предаване за здраве и красота

21:20 Ревю – светско предаване

22:00 НОВИНИ

22:30 Игрален филм