Функции на дистанционното управление на Infomir MAG 250/254/256

RC-MAG254
1. Включване/изключване на телевизора (изисква програмиране)
2. Избор на език, звук и субтитри
3. Включване и спиране на звука
4. Връщане към началото на текущо и предходни предавания
5. Преминаване към началото на следващо предаване
6. Връщане в начален екран
7. Бутон OK изпълнява две функции
– Показва програмата на телевизионните канали (EPG)*
– Потвърждаване на операция
8. Изпълнява две функции
– Превъртане напред и назад през една минута
– Избор на съдържание от EPG*
9. Настройки
10. Пауза, PLAY
11. Усилване/намаляне на звука
12. Включване/изключване на приемника
13. Виртуална клавиатура (само в системни настройки)
14. Превъртане напред и назад през една минута
15. Връщане на предна позиция
16. Информация за текущ канал или предаване
– две натискания – разширена информация
– три натискания – бърз избор на предавания
17. Превключване на канали
18. Преминаване от минало предаване към реално време
19. Превключване между последните два гледани канали

*EPG – електронен програмен справочник

Свали от тук


Функции на дистанционното управление на HyBroad A312/A313B/A331/A350Програмиране на дистанционното управление на HyBroad A312/A313B/A331/A350