maj

Официален сайт на Радио Мая: www.radiomaia.com

Слушай на живо Радио Мая или директно от сайта! (нужен ви е Macromedia Flash player)

За успешна рекламна кампания, ние предлагаме:

  1. Изработка на рекламни аудио спотове и тв клипове
  2. Създаване на ефективни планове на излъчванията
  3. Организиране на рекламни игри
  4. Изработка на банери за реклама в сайта
Контакти:
Мениджър Реклама
Татяна Янева
Тел: 0888 0999 88
E-mail: reklama@rn-tv.com