Репортаж община Камено

31.03.2016 г.

Репортаж община Камено

19.03.2016

Репортаж община Камено

19.03.2016

Репортаж община Камено

07.03.2016

Репортаж община Камено

28.02.2016

Репортаж община Камено

27.02.2016

Репортаж община Камено

27.02.2016

Репортаж община Камено

25.02.2016

Община Камено 31 ЯНУАРИ 2016 Г.

31.01.2016 г.

Община Камено 30 ЯНУАРИ 2016 Г.

30.01.2016 г.

Община Камено 28 ЯНУАРИ 2016 Г.

28.01.2016 г.

Община Камено 1

Общинските съветници в Камено се заклеха