Репортаж община АЙТОС – Проект за нова детска градина – 28.08.2020

28.08.2020 г.

Репортаж община АЙТОС – Подготовка за едносменен режим в училище – 28.08.2020

28.08.2020 г.

Репортаж община АЙТОС – Пречиствателна станция – 20.07.2020 г.

20.07.2020 г.

Репортаж община АЙТОС 18.12.2019г.

18.12.2019 г.

Репортаж община АЙТОС 18.12.2019г.

18.12.2019 г.

Репортаж община АЙТОС 06.12.2019г.

06.12.2019 г.

Репортаж община АЙТОС 19.05.2019г.

19.05.2019 г.

Репортаж община АЙТОС 15 МАРТ 2019 Г. – СПОРТНО ИГРИЩЕ

15.03.2019 г.

Репортаж община АЙТОС 26 ФЕВРУАРИ 2019 Г. – КОНКУРС "МОЯТА БЪЛГАРИЯ"

26.02.2019 г.

Репортаж община АЙТОС 02 ФЕВРУАРИ 2019 Г. – ОБЩИНАТА ЩЕ РЕМОНТИРА АВТОГАРАТА

02.02.2019 г.

Репортаж община АЙТОС 22 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. - ОБЩИНАТА ЩЕ РЕМОНТИРА СПОРТНАТА ЗАЛА

22.12.2018 г.

Репортаж община АЙТОС 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. - НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ

21.12.2018 г.

Репортаж община АЙТОС 18 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. – Коледарско надпяване

18.12.2018 г.

Репортаж община АЙТОС – Първа копка – 08 АВГУСТ 2018 Г.

08.08.2018 г.

Репортаж община АЙТОС - Закриват депо - 31 ЮЛИ 2018 Г.

31.07.2018 г.