Общи условия по предоставяне на електронни съобщителни услуги – пренос на данни, разпространение на радио- и телевизионни програми, достъп до интернет и други услуги

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “РНТВ” ЕООД
ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД

Архив на Общи условия и услуги със специални правила

Параметри за качество на предоставяните услуги

Параметри за качество на предоставяните услуги на “РНТВ” ЕООД за 2023г.
Параметри за качество на предоставяните услуги на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД за 2023г.

Информация по чл. 74, ал. 2 от ЗЕС

Информация на “РНТВ” ЕООД
Информация на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД

Общи условия за гласова телефонна услуга

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители

Политика за правилно използване на мрежата на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД и “РНТВ” ЕООД

Политика за правилно използване на мрежата на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД и “РНТВ” ЕООД

Услуги със специални правила

“Промоция 2022”
Период на промоцията от 01 ноември 2021 г. до 31 януари 2022 г.

Други

Политика за използване на бисквитки (cookies)
Политика за поверителност на “РНТВ” ЕООД
Политика за поверителност на “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД