На фокус 26.10.2016 Г.

На фокус 25.10.2016 Г.

На фокус 26.09.2016 Г.

На фокус 15.09.2016 Г.

Гост: Йорданка Ананиева

На фокус 24.08.2016 Г.

Гост: Веселин Божков

На фокус – Студио ГЕРБ 29.06.2016 Г.

29.06.2016 г.

На фокус 15.06.2016 Г.

Бургас и морето

На фокус 12.06.2016 Г.

Гост: Диана Йорданова

На фокус 10.06.2016 Г.

Гост: Иван Жабов

На фокус 09.06.2016 Г.

Гост: Костантин Луков

На фокус 16.05.2016 Г.

Гост: Цветан Цветанов

На фокус 29.03.2016

Гост: Жельо Вардунски

На фокус – Студио ГЕРБ 28.04.2016 Г.

28.04.2016 г.

На фокус 21.04.2016 Г.

Гост: Георги Димитров

На фокус 01.04.2016 Г.

Гост: Калоян Калоянов