Репортаж община КАРНОБАТ 10.02.2020 г.

10.02.2020 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 06.02.2020 г.

06.02.2020 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 06.12.2019г.

06.12.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 31.08.2019г.

31.08.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 30.08.2019г.

30.08.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 05.08.2019г.

05.08.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 21.07.2019г.

21.07.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 15.06.2019г.

15.06.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 29.04.2019 г.

29.04.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 29.04.2019 г.

29.04.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 23.04.2019 г. - Многопрофилна болница

23.04.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 23.04.2019 г. - Капачки за децата на Карнобат

23.04.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 01 МАРТ 2019 Г. – ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

01.03.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 03 ФЕВРУАРИ 2019 Г. - ОБНОВЕН ДАНЪК "АВТОМОБИЛ"

03.02.2019 г.

Репортаж община КАРНОБАТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. - РЕМОНТ НА ДВЕ УЧИЛИЩА

21.12.2018 г.