Репортаж община КАМЕНО - 01.07.2020 г.

01.07.2020 г.

Репортаж община КАМЕНО - 28.06.2020 г.

28.06.2020 г.

Репортаж община КАМЕНО - 26.06.2020 г.

26.06.2020 г.

Репортаж община КАМЕНО - Наредба Обществен ред - 25.06.2020 г.

25.06.2020 г.

Репортаж община КАМЕНО 06.06.2020 г.

06.06.2020 г.

Репортаж община КАМЕНО 28.05.2020 г.

28.065.2020 г.

Репортаж община КАМЕНО 06.05.2020 г.

06.05.2020 г.

Репортаж община КАМЕНО 30.04.2020 г.

30.04.2020 г.

Репортаж община КАМЕНО 14.02.2020г.

14.02.2020 г.

Репортаж община КАМЕНО 14.02.2020г.

14.02.2020 г.

Репортаж община КАМЕНО 21.01.2020г.

21.01.2020 г.

Репортаж община КАМЕНО 20.01.2020г.

20.01.2020 г.

Репортаж община КАМЕНО 18.12.2019г.

18.12.2019 г.

Репортаж община КАМЕНО 16.12.2019г.

16.12.2019 г.

Репортаж община КАМЕНО 06.12.2019г.

06.12.2019 г.