Репортаж община Айтос

16.10.2016 г.

Репортаж община Айтос

31.08.2016 г.

Репортаж община Айтос

22.04.2016

Репортаж община Айтос

22.04.2016

Репортаж община Айтос

15.01.2016

Репортаж община Айтос

03.03.2016

Община Айтос 1

Кметът и общинския съвет на Айтос положиха клетва